Prop. 2009/10:5 Obligatoriskt utgiftstak - 200910005 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2009/10:5 Obligatoriskt utgiftstak
   
 
Titel:Prop. 2009/10:5 Obligatoriskt utgiftstak
Utgivningsår:2009
Omfång:29 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910005
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:5
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att det görs obligatoriskt för regeringen att i budgetpropositionen lämna förslag till utgiftstak för det tredje tillkommande budgetåret.

Regeringen ska vidare i budgetpropositionen redovisa sina bedömningar av ramarna för utgiftsområdena för det andra och tredje tillkommande budgetåret. Slutligen föreslås att regeringen inte längre ska vara skyldig att bevaka att enskilda, beslutade utgiftsramar inte överskrids.

I propositionen redovisar regeringen även vissa bedömningar av hur stor den så kallade budgeteringsmarginalen bör vara, när marginalen bör kunna användas samt av i vilka fall det kan vara befogat att föreslå en teknisk justering av ett beslutat utgiftstak.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.
 
  © 2017 Jure AB