Prop. 2009/10:23 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen - 200910023 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2009/10:23 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen
   
 
Titel:Prop. 2009/10:23 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen
Utgivningsår:2009
Omfång:12 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910023
Serie:Propositioner nr. 2009/10:23
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 28 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till polisdatalagen (1998:622) ändras så att övergångstiden under vilken register i polisens verksamhet får föras med stöd av Datainspektionens tillstånd förlängs till utgången av juni år 2012.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.
 
  © 2017 Jure AB