Regeringens skrivelse 2009/10:34 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning - Uppföljningsrapport 2009 - 200910034 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2009/10:34 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning - Uppföljningsrapport 2009
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2009/10:34 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning - Uppföljningsrapport 2009
Utgivningsår:2009
Omfång:119 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910034
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:34
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 72 SEK exkl. moms

 

I Sveriges nationella handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2008-2010 redovisade regeringen sitt program för tillväxt och sysselsättning inom ramen för EU:s Lissabonstrategi. I strategin ingår att medlemsstaterna årligen ska utarbeta nationella handlingsprogram för hur de på nationell nivå genomför strategin. Denna skrivelse är regeringens uppföljning av handlingsprogrammet 2008-2010.

Uppföljningen presenteras utifrån strategins 24 integrerade riktlinjer som omfattar den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken. Skrivelsen fokuserar framför allt på de åtgärder regeringen har vidtagit och kommer att vidta för att möta lågkonjunkturen i spåren av finanskrisen. Samtliga åtgärder finns redovisade i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1).
 
  © 2017 Jure AB