Prop. 2009/10:42 Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag - 200910042 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2009/10:42 Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag
   
 
Titel:Prop. 2009/10:42 Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag
Utgivningsår:2009
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910042
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:42
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

För att dämpa sysselsättningsfallet och minska risken för att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå, men också för att främja en varaktigt högre sysselsättning, föreslås i propositionen att jobbskatteavdraget förstärks i ett fjärde steg med 10 miljarder kronor.

Förslaget innebär att jobbskatteavdraget höjs för dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år och som har arbetsinkomster som överstiger ca 38 600 kronor per år. Höjningen motsvarar en skattesänkning med upp till 3 020 kronor per år vid genomsnittlig kommunal inkomstskattesats (31,52 procent för 2009). För den som har 22 000 kronor i månadslön och som betalar genomsnittlig kommunal inkomstskatt blir skattesänkningen genom detta fjärde steg 226 kronor per månad.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.
 
  © 2017 Jure AB