Prop. 2009/10:37 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR) - 200910037 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2009/10:37 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR)
   
 
Titel:Prop. 2009/10:37 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR)
Utgivningsår:2009
Omfång:17 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910037
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:37
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka till förfogande för deltagande i Natos fredsfrämjande insats i Kosovo (KFOR) bestående av högst 540 personer till och med utgången av december 2010 och därefter 360 personer till och med utgången av december 2011.
 
  © 2017 Jure AB