Ds 2009:59 Exportkontroll m.m. av produkter med dubbla användningsområden - 9789138233108 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2009:59 Exportkontroll m.m. av produkter med dubbla användningsområden
   
 
Titel:Ds 2009:59 Exportkontroll m.m. av produkter med dubbla användningsområden
Utgivningsår:2009
Omfång:432 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233108
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:59
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 281 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås ett antal lagändringar som föranleds av att det finns en ny EG-förordning som reglerar handel med produkter med dubbla användningsområden. Med produkter med dubbla användningsområden avses sådana produkter, inbegripet programvara och teknik, som kan användas för både civila och militära ändamål samt alla varor som kan användas både för icke-explosiva ändamål och för att på något sätt bidra vid tillverkning av kärnvapen eller andra kärnladdningar.
 
  © 2017 Jure AB