Allemansrätten och marknyttjande av Åslund Åsa - 9789173938853 - Jure bokhandel

 

 
 
Allemansrätten och marknyttjande
– Studier av ett rättsinstitut
   
 
Författare:Åslund Åsa
Titel:Allemansrätten och marknyttjande – Studier av ett rättsinstitut
Utgivningsår:2008
Omfång:310 sid.
Förlag:Linköpings universitet
ISBN:9789173938853
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 422 SEK exkl. moms

 

I denna avhandling studeras allemansrätten som rättsinstitut. En hypotes uppställs om att allemansrätten är en del av en reglering syftande till lämplig markanvändning - sett ur den samhälleliga synvinkeln att mark är en begränsad naturresurs som bör utnyttjas ändamålsenligt, för hushållning av resurser. Diskussionen utgår från sedvanerättsbegreppet.
 
  © 2017 Jure AB