Prop. 2009/10:57 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen - 200910057 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2009/10:57 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen
   
 
Titel:Prop. 2009/10:57 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen
Utgivningsår:2009
Omfång:35 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910057
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:57
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB