Ds 2009:61 Leveransplikt för elektroniska dokument - 9789138233146 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2009:61 Leveransplikt för elektroniska dokument
   
 
Titel:Ds 2009:61 Leveransplikt för elektroniska dokument
Utgivningsår:2009
Omfång:219 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233146
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:61
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 204 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att elektroniska dokument som publiceras på nätverk som Internet ska lämnas in till Kungl. biblioteket för att bevaras för framtiden. Det är i första hand de etablerade publicisterna på nätet som ska leverera material. Det handlar exempelvis om tidningsföretag, bok- och musikförlag, radio- och TV-företag samt filmproducenter. Privata hemsidor och bloggar omfattas inte av förslaget.

Leveranserna ska enligt förslaget komma igång i full skala under senare delen av 2013, men vissa leveranser ska börja redan i slutet av 2011.
 
  © 2017 Jure AB