ABA 99 - Gröna häftet, svensk version - V080101 - Jure bokhandel

 

 
 
ABA 99 - Gröna häftet, svensk version
   
 
Titel:ABA 99 - Gröna häftet, svensk version
Utgivningsår:1999
Omfång:32 sid.
Förlag:Industrilitteratur
ISBN:V080101
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Fastighetsrätt

Pris: 161 SEK exkl. moms

 

Ett bra standardavtal har nu blivit ännu bättre: ABA 99 - Allmänna bestämmelser för leverans av industriella anläggningar. Den tidigare utgåvan, ABA 78, har således ersatts.
Det största förändringarna avser reglerna omkring montage, provning och kontroll.

I två nya avsnitt behandlas "slutkontroll" respektive "regler om beställarens skyldigheter i samband med montaget".

Avsnittet om ändringar har omarbetats och utökats. Beställaren ges nu en möjlighet att kräva ändringar.

Väsentliga ändringar har också genomförts i avsnitten om dokumentation, vite vid leveransförsening, ansvar för fel och ansvar för skador.

Rätt till programvara samt intrång i tredje mans immaterialrätt ersätter tidigare avsnitt om intrång i patent.
 
  © 2017 Jure AB