Lagrådsremiss Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet - LAGRÅDS091210 - Jure bokhandel

 

 
 
Lagrådsremiss Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet
   
 
Titel:Lagrådsremiss Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet
Utgivningsår:2009
Omfång:1029 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:LAGRÅDS091210
Typ av verk:Lagförslag
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 500 SEK exkl. moms

 

Lagrådsremissen innehåller ett förslag till en ny skollag. Utgångspunkten för förslaget till en ny skollag är en tydlig och enkel struktur, som i så stor utsträckning som möjligt är gemensam för alla skol- och verksamhetsformer och alla huvudmän. Förskolan blir en egen skolform och de fristående skolorna och förskolorna blir en del av skolväsendet.
 
  © 2017 Jure AB