Ds 2009:66 Remissammanställning - 9789138233290 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2009:66 Remissammanställning
– Förtroendeutredningens betänkande Ökat förtroende för domstolarna - strategier och förslag (SOU 2008:106)
   
 
Titel:Ds 2009:66 Remissammanställning – Förtroendeutredningens betänkande Ökat förtroende för domstolarna - strategier och förslag (SOU 2008:106)
Utgivningsår:2009
Omfång:407 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233290
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:66
Ämnesord:Processrätt

Pris: 290 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB