Ds 2009:64 Fusion av samebyar - 9789138233214 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2009:64 Fusion av samebyar
   
 
Titel:Ds 2009:64 Fusion av samebyar
Utgivningsår:2009
Omfång:39 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233214
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:64
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Behandlar den särskilda frågan om fusion av samebyar, som inte tagits upp i Ds 2009:40, Vissa samepolitiska frågor. Utgångspunkten är de regler i rennäringslagen (1971:437) som i övrigt föreslagits i den promemorian.
 
  © 2017 Jure AB