SOU 2009:97 Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet - 9789138233276 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:97 Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet
   
 
Titel:SOU 2009:97 Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet
Utgivningsår:2009
Omfång:108 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233276
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:97
Ämnesord:Arbetsrätt , Marknadsrätt

Pris: 214 SEK exkl. moms

 

I detta slutbetänkande redovisas uppdraget att se över behovet av och möjligheterna att införa styrmedel som innebär att arbetsmiljöns potential för ökad konkurrenskraft tas till vara genom att lyfta fram och förstärka de verksamhetsmässiga och ekonomiska drivkrafterna av en god arbetsmiljö. Sambandet mellan arbetsmiljön och verksamheten i övrigt och dess resultat ska förtydligas. Incitamenten för att arbeta med arbetsmiljön och förbättra den ska därmed ökas. Därigenom kan arbetsmiljöfrågorna lyftas upp och bli viktigare för alla och envar och en bra arbetsmiljö kan om de rätta marknadsförutsättningarna föreligger bli ett konkurrensmedel. Detta ska i sin tur innebära ett incitament för ett förstärkt och vidgat arbetsmiljöarbete, där arbetsmiljön blir viktigare även från verksamhetssynpunkt.
 
  © 2017 Jure AB