Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag - 200910080 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag
   
 
Titel:Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag
Utgivningsår:2010
Omfång:423 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910080
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:80
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 221 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås omfattande ändringar i regeringsformen. Det föreslås även ändringar i vallagen (2005:837) och kommunallagen (1991:900) samt en rad följdändringar i bl.a. riksdagsordningen.

Ändringarna i regeringsformen och övriga lagar föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.
 
  © 2017 Jure AB