Prop. 2009/10:94 Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov - 200910094 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2009/10:94 Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov
   
 
Titel:Prop. 2009/10:94 Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov
Utgivningsår:2010
Omfång:21 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910094
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:94
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB