Ds 2010:6 Vissa frågor om vapenlagen - 9789138233535 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2010:6 Vissa frågor om vapenlagen
   
 
Titel:Ds 2010:6 Vissa frågor om vapenlagen
Utgivningsår:2010
Omfång:174 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233535
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:6
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

Risken för skolskjutningar och andra vansinnesdåd ska minska - vapenkontrollen skärps!

I denna utredning föreslås ett antal genomgripande ändringar i vapenlagen och vapenförordningen med syftet att förstärka och effektivisera kontrollen av vapen. Förslagen innebär i korthet bl.a.:

- Klassificeringen av mindre farliga vapen (t.ex. luftgevär och paintballvapen), som alltså inte är tillståndspliktiga, ska även i fortsättningen avgöras av deras anslagsenergi.

- För innehav av målskjutningsvapen ska det krävas aktivt medlemskap i t.ex. en godkänd skytteförening.

- Polisen ska kunna kräva läkarintyg på lämplighet att inneha skjutvapen inför beslut om tillstånd.

- Kraven på laglydighet hos vapenhandlare skärps, bl.a. genom stramare regler för föreståndare och ersättare.

- Polisen ska kunna samköra de centrala vapenregistren.

- Reglerna om grovt vapenbrott förtydligas.
 
  © 2017 Jure AB