Prop. 2009/10:117 Säkerhetskontroller offentliga sammanträden i kommuner och landsting - 200910117 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2009/10:117 Säkerhetskontroller offentliga sammanträden i kommuner och landsting
   
 
Titel:Prop. 2009/10:117 Säkerhetskontroller offentliga sammanträden i kommuner och landsting
Utgivningsår:2010
Omfång:61 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910117
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:117
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 38 SEK exkl. moms

 

Ny lag 1 juli 2010 som ger kommuner och landsting rätt att införa säkerhetskontroller vid sina offentliga sammanträden.

Säkerhetskontroller ska kunna genomföras om det finns fara för någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse. Beslut om säkerhetskontroll ska avse ett visst sammanträde och fattas av dess ordförande, efter samråd med polisen. En säkerhetskontroll ska ledas av polis men kan utföras av ordningsvakter.
Kontrollen får omfatta kroppsvisitation och undersökning av väskor m.m. med hjälp av teknisk utrustning. Manuell kroppsvisitation får endast ske om det finns särskilda skäl.
 
  © 2017 Jure AB