Prop. 2009/10:118 Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd - 200910118 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2009/10:118 Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
   
 
Titel:Prop. 2009/10:118 Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Utgivningsår:2010
Omfång:14 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910118
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:118
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 28 SEK exkl. moms

 

Förslag om ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. Ändringen innebär att den s.k. fyramånadersregeln för rätten till ersättning inte längre ska gälla åtgärder som omfattas av en förhandsprövning som har begärts före den 1 juli 2008.
En vårdgivare, som har fått avslag på en begäran om ersättning p.g.a. att tidsfristen gått ut, kan därmed på nytt ansöka om denna. Detta gäller även om ärendet överklagats hos allmän förvaltningsdomstol.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 september 2010.
 
  © 2017 Jure AB