Prop. 2009/10:119 Förlägning av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott - 200910119 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2009/10:119 Förlägning av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
   
 
Titel:Prop. 2009/10:119 Förlägning av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Utgivningsår:2010
Omfång:43 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910119
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:119
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 28 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB