Prop. 2009/10:115 En ny radio- och TV-lag - 200910115 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2009/10:115 En ny radio- och TV-lag
   
 
Titel:Prop. 2009/10:115 En ny radio- och TV-lag
Utgivningsår:2010
Omfång:560 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910115
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:115
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 271 SEK exkl. moms

 

Radio- och TV på många sätt - dags att förnya lagstiftningen!

Förslag om en ny radio- och TV-lag som innebär att ändringen av ett EG-direktiv från 1989 (det s.k. AV-direktivet; 2007/65/EG) genomförs i svensk lagstiftning.
Några av förslagen:
- Tydligare regler för annonsering och reklam.
- Kravet på tillstånd för sändning av radio- och TV-progam blir mindre restriktivt, t.ex. vid sändning via mobilnätet.
- Ett nytt regelsystem för kommersiell radio införs, som bl.a. medger längre tillståndsperioder (åtta år) och utökad sponsring.
- Närradion får rätt att sända över större områden än en kommun.
- Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden för radio och TV slås samman till en ny myndighet: Myndigheten för radio och TV. Taltidningsnämnden uppgår i Talboks- och punktskriftsbiblioteket.
Lagen ska träda i kraft 1 augusti 2010.

 
  © 2017 Jure AB