Prop. 2009/10:175 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt - 200910175 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2009/10:175 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt
   
 
Titel:Prop. 2009/10:175 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt
Utgivningsår:2010
Omfång:279 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910175
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:175
Ämnesord:Offentlig rätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 121 SEK exkl. moms

 

PSI-direktivet blir lag i Sverige!

Förslag om genomförande av EU:s direktiv 2003/98/EG, det s.k. PSI-direktivet. Detta tar upp rätten för enskilda medborgare att vidareutnyttja information från den offentliga sektorn.
Tar också upp frågor bl.a. om hur myndigheterna kan bli effektivare när det gäller tjänster till medborgarna genom att ta hjälp av ny teknik, om behovet av en mer överskådlig organisation av den statliga förvaltningen, särskilt på regional nivå samt om vikten av att myndigheterna avstår från opinionbildning och undviker att företräda särintressen.
Den nya lagen och dess följdändringar ska träda i kraft 1 juli 2010.
 
  © 2017 Jure AB