Studentexamen av Petersson Olof - 9789186203443 - Jure bokhandel

 

 
 
Studentexamen
   
 
Författare:Petersson Olof
Titel:Studentexamen
Utgivningsår:2010
Omfång:94 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789186203443
Serie:Pocketbiblioteket SNS Förlag nr. 44
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Nästa år införs en ny gymnasieexamen. Bakom riksdagsbeslutet ligger folkpartiets vallöfte att återinföra studentexamen. Men en ny SNS-bok visar nu att folkpartiet en gång i tiden var med om att avskaffa studentexamen. Den nya formen av examen skiljer sig dessutom från den gamla studentexamen.

Nästan alla ungdomar slutar skolan med »att ta studenten«. Men ordet studentexamen försvann ur officiella dokument för länge sedan. Många av de gamla traditionerna lever ändå kvar. Vad innebar egentligen studentexamen när denna examen var en realitet?

Boken Studentexamen handlar om hur staten styrt och kontrollerat ungdomars kunskaper och därmed organiserat en av samhällets viktigaste urvalsmekanismer: rätten att få studera på universitet och högskolor.

Riksdagen beslöt 1964 att avskaffa studentexamen och den sista årskullen som tog studenten enligt den gamla ordningen gick ut 1968. Riksdagsbeslutet fattades under ett skede då unga liberaler gick i spetsen för den kulturradikala rörelse som bestämde det ideologiska klimatet kring skolreformerna. Folkpartiets blivande partiledare Ola Ullsten ansåg att omläggningen till en examensfri skola var utomordentligt angelägen. Enligt de unga liberalerna var studentexamen ”föråldrad och olämplig”.

Bokens författare, statsvetaren Olof Petersson, konstaterar att det senaste halvseklets skolpolitik visar hur svårt varit för staten att organisera en fungerande kunskapskontroll. Skolpolitiken har varit en serie av utredningar, reformförsök, omorganisationer och bakslag. Riksdagens beslut hösten 2009 om en ny gymnasieexamen är bara det senaste försöket att ersätta studentexamen.
 
  © 2017 Jure AB