Prop. 2009/10:139 Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen - 200910139 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2009/10:139 Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen
   
 
Titel:Prop. 2009/10:139 Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen
Utgivningsår:2010
Omfång:41 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910139
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:139
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 28 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB