SOU 2010:26 Flyttningsbidrag och unionsrätten - 9789138233733 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:26 Flyttningsbidrag och unionsrätten
   
 
Titel:SOU 2010:26 Flyttningsbidrag och unionsrätten
Utgivningsår:2010
Omfång:147 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233733
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om flyttningsbidrag
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:26
Ämnesord:Arbetsrätt , EU-rätt

Pris: 220 SEK exkl. moms

 


Betänkandets förslag innebär bland annat att flyttningsbidrag ska kunna utgå även för arbete utomlands om det finns arbetsmarknadspolitiska motiv till förflyttningen. Man ska också vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och ha anvisats ett så kallat lämpligt arbete inom eller utom Sverige.

Bakgrunden är Europeiska kommissionens uppfattning att Sverige bryter mot EU-rättens krav på fri rörlighet när Arbetsförmedlingen lämnar flyttningsbidrag endast för anställningar i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB