Regeringens skrivelse 2009/10:197 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2010-2021 - 200910197 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2009/10:197 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2010-2021
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2009/10:197 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2010-2021
Utgivningsår:2010
Omfång:33 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910197
Serie:Propositioner nr. 2009/10:197
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för åtgärdsplaneringen som lett fram till fastställelse av nationell plan för transportsystemet 2010-2021 och fastställelse av ekonomiska ramar för länsplaner för regional transportinfrastruktur 2010-2021.
 
  © 2017 Jure AB