Regeringens skrivelse 2009/10:101 Årsredovisning för staten 2009 - 200910101 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2009/10:101 Årsredovisning för staten 2009
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2009/10:101 Årsredovisning för staten 2009
Utgivningsår:2010
Omfång:338 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910101
Serie:Propositioner nr. 2009/10:101
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 169 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för det ekonomiska utfallet i staten 2009. Skrivelsen omfattar resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys samt det slutliga utfallet på statsbudgetens inkomsttitlar och anslag under året. Vidare lämnas en uppföljning av de budgetpolitiska målen, uppgifter om utvecklingen av statens ekonomi de senaste fem åren, en redogörelse för statliga garantier och krediter, ett intygande gällande hanteringen av EU-medel inklusive redovisning av avgifter till och bidrag från EU, samt tillgångar och skulder i verksamheter där staten har ett väsentligt inflytande. Myndigheter som fått revisionsberättelse med invändning omnämns och skälen för invändningarna anges. En redogörelse för den Europeiska revisionsrättens granskning av EU-medel lämnas.
 
  © 2017 Jure AB