Prop. 2009/10:203 Ny lag om brandfarliga och explosiva varor - 200910203 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2009/10:203 Ny lag om brandfarliga och explosiva varor
   
 
Titel:Prop. 2009/10:203 Ny lag om brandfarliga och explosiva varor
Utgivningsår:2010
Omfång:239 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910203
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:203
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 73 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till en ny lag om brandfarliga och explosiva varor som ska ersätta den nu gällande. Förslaget utgör en förenkling och modernisering av de befintliga reglerna på området. Nytt i sak är att tillståndshanteringen beträffande explosiva varor fortsättningsvis ska skötas av kommunerna, i stället för som i dag av polismyndigheten. Vidare föreslås viss modifiering av brotten mot lagstiftningen och de straff-skalor som är knutna till dessa.

Den nya lagen innehåller huvudsakligen allmänna krav som ger uttryck för skyddsprinciperna, dvs. att lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom samt förebygga obehörigt förfarande med brandfarliga och explosiva varor. Därutöver innehåller lagen de bemyndiganden som behövs samt vissa administrativa bestämmelser.
 
  © 2017 Jure AB