Ds 2010:11 Läkemedel och försäkringsskydd vid personskador - 9789138233740 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2010:11 Läkemedel och försäkringsskydd vid personskador
   
 
Titel:Ds 2010:11 Läkemedel och försäkringsskydd vid personskador
Utgivningsår:2010
Omfång:50 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233740
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:11
Ämnesord:Offentlig rätt , Försäkringsrätt

Pris: 184 SEK exkl. moms

 

I denna utredning föreslås att läkemedel som subventioneras av det offentliga alltid ska omfattas av en läkemedelsförsäkring, antingen genom delägarskap i LFF Sverige AB eller på annat godtagbart sätt.
Bakgrunden är bl.a. att underlätta Läkemedelsverkets beslut om utbytbarhet, enligt principen om likvärdig produkt.
 
  © 2017 Jure AB