Regler av Gustafsson Claes - 9789173350228 - Jure bokhandel

 

 
 
Regler
– Civilisationens ryggrad
   
 
Författare:Gustafsson Claes
Titel:Regler – Civilisationens ryggrad
Utgivningsår:2010
Omfång:237 sid.
Förlag:Santérus
ISBN:9789173350228
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , Allmän rättslära

Pris: 358 SEK exkl. moms

 

Essäer som ur olika perspektiv berättar om reglers betydelse för vår civilisations tillstånd och fortlevnad.

Den värld vi lever i är friare än någonsin förr. Vi har inte bara frihet att välja vad vi vill, vi har också frihet i meningen att väldigt många val står oss till buds. Det enda som sätter gränser för våra val är i många fall den egna alltför bleka fantasin. Samtidigt är den moderna människans liv så genomsyrat av regler – uttryckligt detaljerade såväl som underförstådda – att det blir svårt att finna områden för mänskliga aktiviteter som inte är reglerade.

Men vad är regler egentligen? Varför finns de, hur verkar de? Denna bok betraktar regelvärldens komplexitet ur olika perspektiv – samhälleliga, organisatoriska, individuella; som uttryckligen detaljerade normsystem lika väl som underförstådda aningar. Förståelse för och bruket av regler ligger som en grund, som ett sammanhållande nätverk för mänsklig kultur och civilisation. Utan regler intet mänskligt.

Deltagande författare:
Helena Csarmann, Claes Gustafsson, Bertil Guve, Thomas Lennerfors, Marcus Lindahl, Alf Rehn, Anders Söderholm, David Sköld
 
  © 2017 Jure AB