Prop. 2009/10:120 Trygghetssystemen för företagare - 200910120 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2009/10:120 Trygghetssystemen för företagare
   
 
Titel:Prop. 2009/10:120 Trygghetssystemen för företagare
Utgivningsår:2010
Omfång:164 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910120
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:120
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 70 SEK exkl. moms

 

Förslag till förändringar för företagare i de sociala trygghetssystemen, dvs. arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkringen. Syftet är att skapa större tydlighet och förutsägbarhet i regelverken, ökad likabehandling av företagare och anställda samt ökad valfrihet i sjukförsäkringen för företagare.

Förslagen ska ses som en del av det omfattande reformarbete som regeringen genomför för att stärka incitamenten att starta, driva och utveckla företag. Målet är att göra det självklart, enkelt och mer lönsamt att vara företagare.

Regeringen gör bedömningen att de lämnade förslagen kommer att underlätta övergången från anställning till företagande, förbättra etablerade företagares situation samt göra det mindre riskfyllt för företag att anställa.
 
  © 2017 Jure AB