Ds 2010:14 De nyanlända och arbetslöshetsförsäkringen m.m. - 9789138233818 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2010:14 De nyanlända och arbetslöshetsförsäkringen m.m.
   
 
Titel:Ds 2010:14 De nyanlända och arbetslöshetsförsäkringen m.m.
Utgivningsår:2010
Omfång:30 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233818
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:14
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 184 SEK exkl. moms

 

Föreslår att arbetslöshetsersättning inte ska lämnas till den som har rätt till etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. En nyanländ som uppfyller villkoren för båda ersättningarna blir därför tvungen att välja mellan a-kassa eller att delta i aktiviteter som ger rätt till etableringsersättning. Samtidigt föreslås ändringar när det gäller beräkning och prövning av ramtid och överhoppningsbar tid i sådana fall.
 
  © 2017 Jure AB