Prop. 2009/10:216 Ny postlag - 200910216 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2009/10:216 Ny postlag
   
 
Titel:Prop. 2009/10:216 Ny postlag
Utgivningsår:2010
Omfång:165 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910216
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:216
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

Konkurrens om posten!

Förslag om att den gamla postlagen (1993:1684) ska ersättas med en ny lag för att genomföra EU:s direktiv om den inre marknaden för posttjänster (2008/6/EG).

Posten ska liksom tidigare serva hela samhället med samma omfattning och kvalitet som hittills, dock utan statlig finansiering. Om det visar sig att kostnaderna blir orimligt höga för enskilda postoperatörer, kommer samhällsintresset att säkras genom upphandling.

I den nya lagen finns också bestämmelser om principer för prissättning och redovisning, postal infrastruktur samt klagomålshantering.

Lagen ska träda i kraft den 1 september 2010.
 
  © 2017 Jure AB