Regeringens skrivelse 2009/10:213 Åtgärder för levande hav - 200910213 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2009/10:213 Åtgärder för levande hav
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2009/10:213 Åtgärder för levande hav
Utgivningsår:2010
Omfång:123 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910213
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:213
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 73 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisas det fortsatta åtgärdsarbetet för att förbättra, bevara och skydda havsmiljön i Östersjön och Västerhavet. Fokus ligger på att uppfylla åtagandena i Helcoms aktionsplan för Östersjön och att nå de miljökvalitetsmål som är av betydelse för havsmiljön. En central utgångspunkt är att arbetet med olika mål, processer och handlingsplaner som är styrande för havs- och vattenmiljöarbetet effektiviseras, samordnas och integreras. Det krävs en större helhetssyn på vattenarbetet som sådant, varigenom havs- respektive övriga vattenfrågor bättre behöver samordnas och integreras, liksom att havsmiljöfrågorna tydligare behöver integreras i andra politikområden.

I skrivelsen presenteras en svensk handlingsplan för det internationella havsmiljösamarbetet samt åtgärder för minskad övergödning, ett rent och giftfritt hav och bevarande och hållbart nyttjande av havet och dess biologiska resurser.
 
  © 2017 Jure AB