Regeringens skrivelse 2009/10:226 Regelförenklingsarbetet 2006-2010 - 200910226 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2009/10:226 Regelförenklingsarbetet 2006-2010
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2009/10:226 Regelförenklingsarbetet 2006-2010
Utgivningsår:2010
Omfång:121 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910226
Serie:Propositioner nr. 2009/10:226
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 72 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnas en samlad redogörelse för regeringens regelförenklingsarbete under perioden 2006-2010. Redogörelsen avser framför allt utvecklingen och resultatet av regelförenklingsarbetet under den aktuella perioden. Vidare redogörs för det arbete som bedrivits i Regeringskansliet och på myndigheter fr.o.m. våren 2009 t.o.m. våren 2010 inom ramen för det fjärde förenklingsuppdraget. Som en bakgrund till den utveckling som har skett de senaste åren beskrivs förenklingsfrågorna fram till 2006.
 
  © 2017 Jure AB