SOU 2000:94 Fördelningen av AP-fondens tillgångar - 913821315X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:94 Fördelningen av AP-fondens tillgångar
   
 
Titel:SOU 2000:94 Fördelningen av AP-fondens tillgångar
Anmärkning:Se SOU 2000:71.
Utgivningsår:2000
Omfång:57 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821315X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om fördelningen av AP-fondens tillgång
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:94
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att de fyra nya AP-fonderna skall få samma placeringsregler som bl.a. medger att de kan placera upp till 70 procent av kapitalet i svenska och utländska aktier. De kommer också att ha samma förvaltningsmål, nämligen att maximera den långsiktiga avkastningen. Efter inleveransen av 155 miljarder kronor till Riksgäldskontoret har fonderna tillsammans ca 590 miljarder kronor. De samlade tillgångarna bör fördelas proportionellt mellan fonderna. I de 590 miljarder kronorna ingår också tillgångar om 26 miljarder kronor som Första-Fjärde AP-fonderna inte längre får inneha enligt de nya reglerna. Dessa tillgångar kommer att förvaltas i särskilda avvecklingsportföljer. Avkastningen kommer att delas lika mellan alla fyra fonder.
 
  © 2017 Jure AB