Expropriationslagen av Dahlsjö Anders, Hermansson Magnus, Sjödin Eije - 9789139111535 - Jure bokhandel

 

 
 
Expropriationslagen
– En kommentar
   
 
Författare:Dahlsjö Anders , Hermansson Magnus , Sjödin Eije
Titel:Expropriationslagen – En kommentar
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:477 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139111535
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 1101 SEK exkl. moms

 

Kommentaren till expropriationslagen utkommer nu efter 22 år i en ny uppdaterad tredje upplaga. Lagtexten kommenteras paragrafvis med hänvisningar till lagförarbeten och rättspraxis.

Särskilda hänvisningsregler i andra lagar medför att bl.a. expropriationslagens ersättnings-, rättegångs- och fördelningsregler får verkan utanför lagens egentliga tillämpningsområde. Enbart ersättningsbestämmelserna kommer till användning i ett tjugotal andra författningar exempelvis väglagen, ledningsrättslagen och miljöbalken.

Sedan förra upplagan har Högsta domstolen och hovrätterna meddelat ett flertal betydelsefulla avgöranden rörande tillämpning av expropriationsregelverket. Flera nya lagar med hänvisningar till expropriationslagen har dessutom tillkommit och ändringar har gjorts eller föreslagits i annan lagstiftning som berör expropriationslagen.

På flera punkter har kommentaren arbetats om och kompletterats. Särskilt framträdande är de förändringar som gäller ersättningsbestämmelserna i 4 kap.

Författarna har beaktat rättsfall och ändringar i lagstiftningen fram t.o.m. juli 2010. Dessutom har hänsyn tagits till den av riksdagen beslutade plan- och bygglag som träder i kraft den 2 maj 2011.
 
  © 2017 Jure AB