Prop. 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare - 201011020 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare
   
 
Titel:Prop. 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare
Utgivningsår:2010
Omfång:140 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011020
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:20
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

Bättre kvalitet på lärarkåren och högre lärarstatus!

Förslag om att endast legitimerade lärare och förskollärare ska kunna få fast anställning och sätta betyg. En förutsättning för legitimation är att läraren skaffat sig en lärar- eller förskollärarexamen eller på annat sätt kan dokumentera pedagogisk kompetens, t.ex. i form av utländsk lärarexamen. För att få legitimation ska läraren också ha tjänstgjort minst ett läsår med stöd av en mentor.
Olämpliga lärare kan varnas och få sin legitimation indragen av ett nytt organ knutet till Skolverket, kallat Lärarnas ansvarsnämnd.
 
  © 2017 Jure AB