SOU 2010:72 Folkrätt i väpnad konflikt - 9789138234570 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:72 Folkrätt i väpnad konflikt
– Svensk tolkning och tillämpning
   
 
Titel:SOU 2010:72 Folkrätt i väpnad konflikt – Svensk tolkning och tillämpning
Utgivningsår:2010
Omfång:741 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234570
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Folkrättskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:72
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 638 SEK exkl. moms

 

Manual för uppförande i krig

Redovisar en kartläggning av hur gällande humanitär rätt genomförts i svensk lagstiftning och på vilket sätt svensk utbildning i folkrätt stämmer med gällande konventionsåtaganden. Mot bakgrund av denna kartläggning samt en analys av Internationella rödakorskommitténs sedvanerättsstudie presenteras ett förslag till en manual för tillämpning av humanitär rätt i väpnade konflikter.
Föreslår även lagändringar så att Sverige kan ratificiera tilläggsprotokoll III till Genèvekonventionen om antagande av ytterligare ett kännetecken inom den humanitära rätten. Det gäller den röda kristallen som kan användas vid sidan av det röda korset för att utmärka och skydda själavårds- och sjukvårdspersonal.

Kommittéordförande: Dag Victor

 
  © 2017 Jure AB