SOU 2010:72 Svensk manual i humanitär rätt m.m - 9789138234587 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:72 Svensk manual i humanitär rätt m.m
– bilagedel
   
 
Titel:SOU 2010:72 Svensk manual i humanitär rätt m.m – bilagedel
Utgivningsår:2010
Omfång:271 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234587
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Folkrättskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:72
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 394 SEK exkl. moms

 

En vägledning för militärt beslutsfattande som förklarar hur den militära personalen får agera enligt den humanitära folkrätten och enligt svensk policy.
I del A redovisas de traktatbaserade och sedvanerättsliga regler inom krigets lagar, dvs. den humanitära folkätten, ockupationsrätten, neutralitetsrätten och delar av de mänskliga rättigheterna, som Sverige är bundet av.
I del B presenteras kortfattat de nationella och internationella regler som gäller vid svenskt deltagande i fredsinsatser där Sverige inte är part i en väpnad konflikt.
Kapitelrubriker i del A:
Introduktion till krigets lagar
Grundläggande principer
Grundläggande regler för strid
Regler för vapenanvändning
Landkrigets lagar
Luftkrigets lagar
Sjökrigets lagar
Behandling av sårade, sjuka och skeppsbrutna
Behandling av frihetsberövade personer
Behandling av civila
Rättigheter och skyldigheter för ockupationsmakt
Neutral stats rättigheter och skyldigheter
Kommunikation och kontakt mellan motparter
Förebyggande åtgärder, efterlevnadsmekaniskmer samt skyddsmakters uppgifter
Krigsförbrytelser, individuellt straffansvar och befälsansvar
Fredsinsatser
 
  © 2017 Jure AB