Ds 2010:36 En översyn av regelverket för sprutor och kanyler - 9789138234709 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2010:36 En översyn av regelverket för sprutor och kanyler
   
 
Titel:Ds 2010:36 En översyn av regelverket för sprutor och kanyler
Utgivningsår:2010
Omfång:50 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234709
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:36
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Fri import av sprutor och kanyler från annat EU-land!

Föreslår att nuvarande krav på tillstånd från Läkemedelsverket samt avgifter vid införsel av sprutor och kanyler tas bort. I stället införs nya regler som bättre överensstämmer med EU:s direktiv 93/42/EEG i lag och förordning om medicintekniska produkter.
Den som bedriver handel med dessa produkter ska förhindra försäljning om man misstänker att produkterna kan komma till användning vid narkotikamissbruk. Försäljning till den som inte har fyllt 20 år får endast ske om denne kan styrka att produkterna behövs för ett medicinskt ändamål. Handel med sprutor och kanyler ska dessutom anmälas till Läkemedelsverket.
 
  © 2017 Jure AB