Prop. 2010/11:24 Utnämning av ordinarie domare - kompletterande förslag - 201011024 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:24 Utnämning av ordinarie domare - kompletterande förslag
   
 
Titel:Prop. 2010/11:24 Utnämning av ordinarie domare - kompletterande förslag
Utgivningsår:2010
Omfång:15 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011024
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:24
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Förslag om vissa lagändringar som komletterar förslagen i prop. 2009/10:181. Titeln »revisionssekreterare» ändras till »justitiesekreterare i Högsta domstolen». Lagen om utnämning av ordinarie domare ska även gälla anställningar som avdelningsordförande resp. vice ordförande i Patentbesvärsrätten.
 
  © 2017 Jure AB