Prop. 2010/11:35 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) - 201011035 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:35 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
   
 
Titel:Prop. 2010/11:35 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
Utgivningsår:2010
Omfång:31 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011035
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:35
Ämnesord:Internationell rätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Förslag om att Sverige ställer en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande för deltagande i ISAF-styrkan till utgången av december 2011.
Under 2011 kommer den planerade insatsen i Afghanistan att omfatta ca 500 personer. Därutöver behövs personal till två räddningshelikoptrar och inför eventuella förstärknings- och evakueringsbehov.
 
  © 2017 Jure AB