Prop. 2010/11:19 Ett steg framåt – en ny dansarutbildning - 201011019 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:19 Ett steg framåt – en ny dansarutbildning
   
 
Titel:Prop. 2010/11:19 Ett steg framåt – en ny dansarutbildning
Utgivningsår:2010
Omfång:66 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011019
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:19
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

Elitskola för dansare!
Förslag om en särskild utbildning i form av en förberedande dansarutbildning i grundskolan och yrkesdansarutbildning i gymnasieskolan. Elitsatsningen innebär bl.a. längre skolår för dessa elever.
Föreslår även en tydligare statlig styrning av dansarutbildningen i form av ett särskilt organ som ska svara för antagningen av elever till utbildningen och bidra till utvärdering och utveckling av utbildningens kvalitet. Utbildningen ska vara riksrekryterande och endast erbrjudas på ett fåtal platser. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011 och ska börja tillämpas från den 1 juli 2011.
 
  © 2017 Jure AB