Prop. 2010/11:21 Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen - 201011021 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:21 Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen
   
 
Titel:Prop. 2010/11:21 Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen
Utgivningsår:2010
Omfång:28 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011021
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:21
Ämnesord:Skatterätt , Fastighetsrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Förslag om språkliga ändringar i inkomstskattelagen (IL) när det gäller beskattning av skog. Ändringarna är en följd av de nya begrepp som införts i fastighetstaxeringslagen och skogsvårdslagen (se prop. 2009/10:33).
 
  © 2017 Jure AB