Prop. 2010/11:4 En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m. - 201011004 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:4 En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m.
   
 
Titel:Prop. 2010/11:4 En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m.
Utgivningsår:2010
Omfång:251 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011004
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:4
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 121 SEK exkl. moms

 

Maxstraffet för dopning höjs från fyra till sex år!

Förslag om en rad lagändringar och andra åtgärder för att kontrollera tillgången på och spridningen av narkotika och dopningspreparat. En ny lag införs som ger polisen och tullen rätt att omhänderta substanser som kan antas bli föremål för missbruk. Straffskalan för grovt dopningsbrott skärps till fängelse i högst sex år. Samtidigt införs bestämmelser som gör det möjligt att hantera narkotika för industriella ändamål.
 
  © 2017 Jure AB