Prop. 2010/11:34 Värdlandsavtal för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar - 201011034 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:34 Värdlandsavtal för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar
   
 
Titel:Prop. 2010/11:34 Värdlandsavtal för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Utgivningsår:2010
Omfång:35 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011034
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:34
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Förslag om att riksdagen godkänner ett värdlandsavtal mellan Sverige och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECMD). Enligt avtalet ska centrumet och dess personal samt deras familjemedlemmar åtnjuta immunitet och privilegier i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB