Prop. 2009/10:228 Filmcensuren för vuxna avskaffas - 200910228 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2009/10:228 Filmcensuren för vuxna avskaffas
– Skyddet för barn och unga mot skadlig mediepåverkan stärks
   
 
Titel:Prop. 2009/10:228 Filmcensuren för vuxna avskaffas – Skyddet för barn och unga mot skadlig mediepåverkan stärks
Utgivningsår:2010
Omfång:113 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910228
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:228
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 72 SEK exkl. moms

 

Förslag om att avskaffa förhandsgranskningen av film som är avsedd att visas offentligt för vuxna. Däremot ska åldersgränser för barn under 15 år fortsätta att gälla för offentlig filmvisning.

En ny lag ska reglera dessa åldersgränser. Statens biografbyrå avvecklas och en ny myndighet inrättas med uppgift att besluta om åldersgränser och i övrigt skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan. Denna myndighet ska därmed bl.a. överta Medierådets verksamhet.

De nya reglerna ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2011.
 
  © 2017 Jure AB