Prop. 2010/11:22 Godkännande av EU:s regler om övergångsåtgärder avseende Europaparlamentets sammansättning - 201011022 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:22 Godkännande av EU:s regler om övergångsåtgärder avseende Europaparlamentets sammansättning
   
 
Titel:Prop. 2010/11:22 Godkännande av EU:s regler om övergångsåtgärder avseende Europaparlamentets sammansättning
Utgivningsår:2010
Omfång:38 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011022
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:22
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Förslag om godkännande av EU:s ändringsprotokoll till bl.a. EU-fördraget. Vidare föreslås en ändring i vallagen så att Valmyndighetens ansvar klargörs när det gäller fördelning av mandat m.m. om Sverige får fler platser i EU-parlamentet under en löpande valperiod.
 
  © 2017 Jure AB