Prop. 2010/11:3 Följdändringar till en reformerad grundlag - 201011003 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:3 Följdändringar till en reformerad grundlag
   
 
Titel:Prop. 2010/11:3 Följdändringar till en reformerad grundlag
Utgivningsår:2010
Omfång:33 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011003
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:3
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Förslag om att hänvisningarna i ett antal lagar anpassas till den numrering av paragraferna i regeringsformen som föreslås i prop. 2009/10:80. Samtidigt föreslås en anpassning enligt Lissabonfördraget av bl.a. benämningarna på EU:s institutioner i svensk lagstiftning.
 
  © 2017 Jure AB